Đừng để Dải Gaza thành 'địa ngục của trẻ em'

Giữa làn bom đạn của xung đột Israel - Hamas, trẻ em Gaza không chỉ không được đến trường, mà ngay cả quyền cơ bản nhất là “quyền sống” cũng khó được bảo đảm.