Đức siết chặt quy định nhập cảnh với Trung Quốc

Đức đang thay đổi các quy tắc nhập cảnh với Trung Quốc và trong tương lai sẽ yêu cầu du khách từ Trung Quốc ít nhất phải xét nghiệm nhanh COVID-19 để nhập cảnh Đức. Bộ Y tế Đức ngày 5/1 đã đưa ra thông tin này.