Đức dùng 120 kg thuốc nổ để phá hủy cây cầu cao

120 kg thuốc nổ đã được sử dụng để phá hủy cây cầu cao 70 m tại miền Tây nước Đức.