Dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt dốc lực hoàn thành

Trải qua 26 tháng thi công, dự án cao tốc cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 thực hiện theo hình thức BOT, dài 50 km, tiến độ vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, dù doanh nghiệp dự án này đã điều chỉnh tiến độ 3 lần để tăng tốc thi công cho kịp.