Đơn giản hóa thủ tục hỗ trợ lao động, doanh nghiệp từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện chính sách phải thuận tiện, đơn giản, thời gian rút ngắn tối đa, để tạo thuận lợi cho người lao động sớm nhận được hỗ trợ, doanh nghiệp được giảm trừ mức đóng kịp thời hàng tháng.