Độc đáo người bán bánh dùng muôi 'vẽ' bột thành... thú

Với đôi bàn tay thoăn thoắt, chị múc từng muôi bột đổ vào những chiếc chảo, “chà chà, phết phết” một cách điệu nghệ, để rồi xuất hiện những con thú trong chảo.