Độc đáo cuộc thi ăn hành tại Tây Ban Nha

Một cuộc thi ăn hành thú vị đã được tổ chức tại thành phố Valls ở Catalonia (Tây Ban Nha) trong lễ hội thường niên ở địa phương.