Doanh nghiệp xả thải khiến người dân kêu cứu

Từ nhiều năm qua, người dân xã Độc Lập và Tân Lễ của huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình vô cùng bức xúc trước việc doanh nghiệp tẩy nhuộm vải vô tư xả thải trực tiếp ra Sông Hồng, Sông Luộc. Điều đáng nói là ngay phía dưới hạ lưu sông lại là 2 nhà máy xử lý nước sạch cung cấp nước sinh hoạt cho người dân ở 3 tỉnh: Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam.