Doanh nghiệp vận tải hàng hóa tổn thất lớn vì ách tắc đăng kiểm

Theo thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam, số xe ô tô hết hạn, cần đăng kiểm trong tháng 3 tại Hà Nội là 75.682 xe. Trong khi đó, hiện chỉ có 8 trung tâm còn hoạt động chỉ đáp ứng được khoảng 45% nhu cầu của người dân, còn hàng chục nghìn xe chưa biết đi đăng kiểm ở đâu? Thiếu trầm trọng cơ sở đăng kiểm khiến các doanh nghiệp vận tải đường bộ, nhất là vận tải hàng hóa thiệt hại nặng nề khi hàng nghìn phương tiện sơ mi rơ-mooc đến hạn đăng kiểm nhưng không đăng kiểm được.