Đoàn tàu Giáng sinh thắp sáng thủ đô Colombia

Những ngày gần đây, đường phố thủ đô Bogota, Colombia, đang được thắp sáng bởi một đoàn tàu rực rỡ sắc màu.