Đoàn cứu hộ Việt Nam thay đổi địa điểm cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ

Do Đoàn cứu nạn, cứu hộ (CNCH) của Bộ Công an Việt Nam có những thiết bị và hoạt động chuyên nghiệp nên được chỉ định thay đổi địa điểm cứu hộ nhằm ưu tiên tìm kiếm người còn sống.