Đình chỉ, thu hồi nước súc miệng trẻ em Smart Kids

Sản phẩm nước súc miệng trẻ em Smart Kids, loại 250 ml vừa bị Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành và yêu cầu thu hồi trên phạm vi toàn quốc.