Diễu hành nghệ thuật đường phố trong Lễ hội Tết Nguyên tiêu tại TP Hồ Chí Minh

Chiều ngày 5/2 (Rằm tháng Giêng năm Quý Mão) tại Quận 5 (TP Hồ Chí Minh) đã diễn ra chương trình diễu hành nghệ thuật đường phố trong Lễ hội Tết Nguyên tiêu năm 2023.