Điều gì đã kích thích 5 siêu bão cùng xảy ra trong tháng 9?

5 cơn bão mạnh đã tấn công các khu vực châu Á, Mỹ, Caribe và Canada trong tháng 9/2022, cướp đi sinh mạng của hàng loạt nạn nhân, phá hủy nhà cửa và khiến hàng nghìn người mất kế sinh nhai.