Diễn biến bằng video giải cứu con tin nghẹt thở ở Paris

Diễn biến cuộc vây bắt, tấn công những kẻ khủng bố và giải cứu con tin trong 2 vụ bắt giữ ở thủ đô Paris bằng hình ảnh video tổng hợp.