Đi từng ngõ, gõ từng nhà để điều tra, thu thập thông tin 53 dân tộc thiểu số

Tổng cục Thống kê phối hợp với Ủy ban Dân tộc tổ chức Lễ ra quân điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024. Thời gian điều tra đến hết ngày 15/8/2024.