Di tích Hỏa Lò thu hút giới trẻ, khơi gợi tinh thần yêu nước bằng hình thức độc đáo

Bằng nhiều hình thức truyền tải vừa mang tính thời sự, lại bắt kịp xu hướng đang thịnh hành trên mạng xã hội, di tích Nhà tù Hỏa Lò là lựa chọn của nhiều du khách cả Việt Nam và quốc tế, trong đó đa phần là giới trẻ.