Di dời đại học khỏi nội đô vẫn giậm chân tại chỗ

Chủ trương di dời các trường đại học ra khỏi trung tâm Thủ đô Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ lâu. Đây được xem là vấn đề cấp bách trong bối cảnh gia tăng dân số, ô nhiễm môi trường, quá tải hạ tầng ngày càng nghiêm trọng ở Hà Nội. Nhưng tại sao cho đến nay việc di dời các công trình này gần như vẫn “giậm chân tại chỗ”?