Đề xuất tinh giản biên chế cán bộ công chức viên chức bị kỷ luật

Tại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 108, Nghị định 113 và Nghị định 143 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung các trường hợp bị tinh giản biên chế.