Đề xuất mua ô tô điện được hỗ trợ 1.000 USD

Bộ Giao thông vận tải vừa gửi Chính phủ các đề xuất hỗ trợ chuyển đổi sang ô tô điện, với 3 nhóm chính sách gồm hỗ trợ người mua xe, ưu đãi cho nhà sản xuất và phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ xe điện.