Đề xuất mở rộng diện được hưởng trợ cấp hưu trí

Người lao động có thời gian đóng BHXH dưới 15 năm, nếu không rút một lần, có thể được hưởng trợ cấp hàng tháng ngay khi đủ tuổi nghỉ hưu. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại tờ trình của Chính phủ với Quốc hội về dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi.