Đề xuất không phạt xe quá hạn đăng kiểm trong vòng 15 ngày

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ một số biện pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động kiểm định xe cơ giới, đáp ứng khả năng cung cấp dịch vụ công phục vụ nhân dân.