Đề xuất điều kiện đối với đăng kiểm viên

Cục Đăng kiểm Việt Nam đang đề xuất sửa đổi Nghị định 139/2018 quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới nhằm xóa điểm nghẽn trong đăng kiểm hiện nay.