Đề xuất chuyển Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia về Bộ Công Thương

Bộ Công Thương vừa có tờ trình gửi Thủ tướng, đề xuất việc chuyển Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (còn gọi là A0) từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam về cho Bộ này quản lý.