Đề xuất chủ hộ kinh doanh cá thể đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Hộ kinh doanh cá thể sẽ trở thành đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đề xuất này được đưa ra tờ trình đề nghị xây dựng luật BHXH sửa đổi của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.