Đề xuất cấm trẻ dưới 10 tuổi ngồi hàng ghế trước là cần thiết

Bộ Công an đã đề xuất quy định cấm trẻ dưới 10 tuổi ngồi ghế trước ô tô và phải trang bị ghế riêng cho trẻ dưới 4 tuổi. Đề xuất này theo nhiều chuyên gia là cần thiết.