Đề nghị công nhận nước mắm là di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam

Hiệp hội nước mắm Việt Nam mới đây cho biết sẽ phối hợp với các đơn vị triển khai đề án "Xây dựng và phát triển văn hóa ẩm thực Việt Nam thành thương hiệu quốc gia", nhằm đưa nước mắm - gia vị cốt lõi của các món ăn Việt, lên tầm cao mới.