Để Đà Nẵng thành phim trường quốc tế

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ Nhất- DANAFF I là diểm hẹn của các ngôi sao, các nhà làm phim quốc tế. Sự kiện này còn mở ra cơ hội để đưa Đà Nẵng trở thành một phim trường cho các dự án điện ảnh, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến và đất nước, văn hóa, con người Việt Nam.