Đấu tranh với tội phạm cướp giật tài sản trong các khu công nghiệp

Hiện nay tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam xuất hiện tình trạng cướp giật tài sản làm mất an ninh, trật tự gây tâm lý lo lắng cho người dân trong quá trình tham gia giao thông. Trước tình hình đó Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Hà Nam đã triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh trấn áp loại tội phạm này.