Đấu giá trực tuyến biến số xe ô tô

Hôm nay 22/8 sẽ diễn ra phiên đấu giá trực tuyến biển số ô tô lần thứ nhất. Phiên đấu giá diễn ra vào lúc 9h15 - 11h05 với 11 biển số ở các 10 tỉnh thành.