Đặt hàng buổi hòa nhạc về tận nhà

Đối với những người yêu thích âm nhạc cổ điển thì đại dịch COVID-19 đã giữ chân họ ở nhà suốt một thời gian khi các rạp hát đều đóng cửa. Tuy nhiên giờ đây, thay vì order đồ ăn thì nhiều người đã lựa chọn đặt hàng một buổi hòa nhạc.