Đăng kiểm viên bị án treo có thể tiếp tục làm việc

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải liên quan đến kiến nghị xây dựng Nghị định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe theo trình tự, thủ tục rút gọn.