Đang ăn trong nhà hàng bị ô tô đâm thẳng vào người

Hai vị khách đang dùng bữa trong nhà hàng thì một chiếc ô tô từ đâu lao tới đâm thẳng vào họ.