Đàn trâu 'đả' sư tử cứu bạn

Con trâu đơn độc đã nằm im dưới nanh vuốt của 4 con sư tử háu đói thì may thay được đồng loại lao đến ứng cứu, đánh bay đám sư tử.