Đại dương 'kêu cứu'

Dưới lòng đại dương đang tồn tại một bóng ma lơ lửng, trôi nổi, có tên gọi là “lưới ma”. Đây là ngư cụ bị bỏ lại đại dương, chiếm một phần đáng kể trong lượng rác thải gây ô nhiễm biển trên thế giới. Trung bình mỗi phút trên thế giới lại có thêm 1 tấn các loại lưới giăng, lồng và bẫy tôm, cua, cá bị vứt hoặc mất hút trong đại dương. "Lưới ma" đang là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sinh vật biển, mỗi năm gây ra cái chết của 100.000 cá voi, cá heo, hải cầu và rùa biển. Hơn lúc nào hết, Đại dương đang “kêu cứu”.