Đà Nẵng tạm đóng cửa 3 chợ vì liên quan ca bệnh COVID-19

Liên quan đến các ca bệnh COVID-19 là tiểu thương tại Đà Nẵng, chính quyền địa phương đã quyết định tạm đóng cửa và ngừng hoạt động buôn bán kinh doanh tại ba ngôi chợ này để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19.