Đà Nẵng phát triển kinh tế đêm

Sau thời gian gián đoạn vì dịch bệnh, thành phố Đà Nẵng đang khởi động lại các hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế đêm. Trong đó, khu vực ven biển đang dần sôi động trở lại với nhiều sản phẩm, dịch vụ hấp dẫn, sẵn sàng đón mùa cao điểm du lịch hè sắp tới.