Podcast

Cứu hộ một cá thể gấu bị nuôi nhốt 20 năm về cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình

Cứu hộ một cá thể gấu bị nuôi nhốt 20 năm về cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình

Tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu Four Paws vừa cứu hộ thành công một cá thể gấu ngựa cái (được đặt tên là Na) từ một trại nuôi nhốt tư nhân từ TP Hồ Chí Minh, mang về cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình

00:00 / 00:00
0:00