Cứu hộ một cá thể gấu bị nhốt 20 năm từ TP Hồ Chí Minh về Ninh Bình

Tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu Four Paws vừa cứu hộ thành công một cá thể gấu ngựa cái (được đặt tên là Na) từ một trại nuôi nhốt tư nhân từ TP Hồ Chí Minh, mang về cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình.