Cựu binh Nga 91 tuổi nhảy dù mừng Ngày Chiến thắng

Cựu chiến binh tham gia Chiến tranh thế giới thứ II - cụ Pavel Pletnev, hiện 91 tuổi, đã hoàn thành cuộc nhảy dù hy hữu cùng với huấn luyện viên để chào mừng Ngày Chiến thắng.