Cưỡi ngựa vượt lửa để xua đuổi bệnh dịch tại Tây Ban Nha

Lễ hội truyền thống cưỡi ngựa nhảy qua đống lửa mang tên "Las Luminarias" ở thị trấn San Bartolomé đã tồn tại hàng trăm năm nay, nhằm mục đích xua đuổi dịch bệnh cho con vật.