Cục hàng không triển khai quyết liệt chương trình an toàn bay

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, 6 tháng đầu năm 2023, số sự cố đã giảm so với cùng kỳ năm 2022, nhưng sự cố liên quan đến con người tăng 12,5%. Cục Hàng không Việt Nam khẳng định đang kiểm soát chặt chẽ an toàn bay, khó khăn của các hãng hàng không tuyệt đối không được làm ảnh hưởng.