Công nhân dầm mình trong cống thối để vớt rác

Lẫn trong bùn sình đặc sệt dầu nhớt là rác thải sinh hoạt, mảnh chai và đủ thứ rác không tên được các công nhân Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO móc lên từ đáy cống.