Công đoàn hỗ trợ tiền cho lao động giảm giờ làm, mất việc

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành quyết định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người lao động bị giảm thời gian làm việc và chấm dứt hợp đồng lao động.