Công cụ AI và sức ép thay đổi giáo dục

ChatGPT do OpenAI phát triển không nhằm mục đích sử dụng như một công cụ giáo dục. Thế nhưng, hệ thống chatbot này lại đủ thông minh để cung cấp các câu trả lời để vượt qua nhiều kỳ thi uy tín ở Mỹ. Liệu chatGPT có khiến học sinh, sinh viên trở nên quá phụ thuộc vào trí tuệ nhân tạo? Các nhà giáo dục nói gì về vấn đề này?