Cơn sốt ngọc bích nguy hiểm ở Myanmar

Theo thống kê của chính phủ, từ đầu năm đến nay đã có 110 thợ mỏ thiệt mạng tại các mỏ ngọc bích ở Myanmar. Tai nạn còn xảy ra thường xuyên với những người mót ngọc ở bãi phế thải.