Còn nhiều dư địa giảm lãi suất cho vay

Sau khi lãi suất tiết kiệm tiếp tục đà giảm các tháng gần đây, lãi suất cho vay cũng giảm theo. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, lãi suất cho vay phát sinh mới bình quân tiếp tục giảm còn 8,6%/năm, giảm 1,3%/năm so với cuối năm ngoái.