Coi trọng yếu tố con người để doanh nghiệp phát triển bền vững

Trong bối cảnh chung của nền kinh tế từ đầu năm tới nay, nhiều doanh nghiệp đã gặp không ít khó khăn trong kinh doanh sản xuất. Tuy nhiên, vẫn có những doanh nghiệp vững vàng vượt khó và vươn lên bứt phá. Một trong những chìa khóa để doanh nghiệp phát triển bền vững là coi trọng yếu tố con người, chăm lo cho nhân viên, người lao động để người lao động đồng lòng cùng doanh nghiệp.