Cỗ máy chặn rác khổng lồ trên sông Malaysia

Cỗ máy chặn và thu gom rác thải được công ty Hà Lan The Ocean Cleanup lắp đặt trên sông Klang, một trong những con sông ô nhiễm nhất thế giới.