Có khoảng 100 dự án nhà ở xã hội đã được cấp phép xây dựng

Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, cho biết khi triển khai gói hỗ trợ 120.000 tỷ đồng, các địa phương hiện có khoảng 100 dự án thuộc đối tượng cho vay của gói tín dụng này đã được cấp phép và đang triển khai đầu tư xây dựng.